Vestre Landsret har afsagt en kendelse, der giver panthaver ret til at vælge kurator i et konkursbo, hvor alle aktiver er omfattet af pant, da det er panthaver, der har den største og væsentligste interesse i, hvem der skal være kurator.

Et selskab blev taget under konkurs på begæring af en lønmodtager. Der var enighed om, at alle aktiver i selskabet var omfattet af pant, og at der derfor ikke ville blive dividende til kreditorerne, hverken til lønmodtagere eller til de simple kreditorer. 

I sådanne situationer har skifteretten ofte afvist at udpege den advokat, panthaver ønsker udpeget som kurator med henvisning til, at der ikke vil være stemmeret til kreditorerne ved et kuratorvalg, fordi der ikke vil være frie aktiver i konkursboet.

Det var også udgangspunktet for denne sag, idet Skifteretten i Randers udpegede lønmodtagerens advokat som kurator. Lønmodtagerens krav var på cirka kr. 37.000, mens panthaver havde et tilgodehavende på ca. kr. 12 mio.

Vestre Landsret omgjorde denne kendelse med henvisning til, at det efter en samlet vurdering var panthaver, der havde den største og væsentligste interesse i, hvem der udpeges som kurator.

Kendelsen er i vores øjne helt rigtig, og emnet har stor betydning i praksis, hvor mange konkursboer er uden frie midler, fordi pengeinstitutterne i udbredt grad har virksomhedspant, der med få undtagelser omfatter alle aktiver i virksomheden.

kontakt

Piya Mukherjee

Partner