Hvis virksomheden skal nå at varsle medarbejdere til at holde sommerferie, er det ved at være sidste chance.

Varsling af sommerferie følger reglerne om hovedferie. Medarbejderne har krav på at holde hovedferie (3 uger) i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden). Hovedferie skal varsles mindst tre måneder før. Varsling af ferie i perioden fra den 15. juni 2015 skal således ske senest den 14. marts 2015. 

Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages ferie, betragtes hele den optjente ferie for hovedferie. 

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat