Når vi i fremtiden skal sikre byernes veje og kloakker og landets kyster mod voldsomme vejrfænomener som weekendens snestorm, er lovgivningen ikke klar i forhold til, hvordan omkostningerne skal fordeles.

 Læs Hortens artikler om regelgrundlaget for kommunernes klimatilpasningsplaner her:

Hvem skal betale for klimaforandringer og kystbeskyttelse?

Naturkræfterne giver Danmarks kyster og kystejere stadig større udfordringer og dermed en stigende interesse for kystbeskyttelse. Selvom der er tale om en klimaeffekt, som det offentlige skal tage sig af, er kystbeskyttelsesloven ikke klar om kommunens økonomiske ansvar for kystbeskyttelsesprojekter. Hvordan skal omkostningerne fordeles? Og hvad kan kommunen selv bidrage med ved iværksættelse af kystbeskyttelsesprojekter?

Læs mere her: Hvem skal betale for klimaforandringer og kystbeskyttelse?

Skybrud eller bare spildevand?

Klimaforandringerne har de seneste år medført flere tilfælde af voldsomme vejrfænomener som skybrud, storm og orkaner. Det skaber oversvømmelser, som koster samfundet dyrt. Opgavefordelingen mellem spildevandsselskaber og kommuner kunne være tydeligere og rammerne for at finde fælles løsninger på oversvømmelsesrisici kunne være klarere.

Læs mere her: Skybrud eller bare spildevand?

Naturstyrelsen er i spidsen for en evaluering af de gældende finansieringsmodeller. Når evalueringen er gennemført, beslutter regeringen, om der skal iværksættes nye tiltag. Det forventes klar i begyndelse af 2016.

KLIMATILPASNING: VORES FÆLLES UDFORDRING

Klimaforandringerne indebærer hyppigere ekstreme vejrhændelser af øget varighed og intensitet. Huse styrter i havet, når kysterne trækker sig tilbage. Storme gør skade på mennesker og bygninger. Store regnmængder oversvømmer og ødelægger ejendomme og infrastruktur. Vi må på forskellig vis sande, at naturkræfterne er en seriøs modstander.

Læs mere her: Klimatilpasning: Vores fælles udfordring

HVORFOR SKAL KOMMUNER OG KOMMUNALE FORSYNINGER INTERESSERE SIG FOR KLIMATILPASNING?

Målet for kommunernes og forsyningernes samarbejde er, at deres samlede kompetencer udnyttes bedst muligt, men de nuværende klimatilpasningsregler giver flere udfordringer end fordele.

Læs mere her: Hvorfor skal kommuner og kommunale forsyninger interessere sig for klimatilpasning?

kontakt

Line Markert

Partner

Henriette Soja

Partner

Poul Hvilsted

Partner