Udbudsloven er i dag den 19. november 2015 blevet vedtaget i Folketinget. Loven træder i kraft 1. januar 2016.

Udbudsloven træder i kraft den 1. januar 2016. Det betyder, at udbudsprocesser, der igangsættes efter nytår, skal gennemføres i henhold til udbudsloven.

Udbudsloven betyder blandt andet:

  • Nye regler for vare- og tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdien.
  • Nyt "light-regime" omfattende de fleste af de nuværende bilag IIB-tjenesteydelser.
  • Udvidede muligheder for brug af de fleksible udbudsformer "udbud med forhandling" og "konkurrencepræget dialog".
  • Mulighed for at benytte den nye udbudsform "innovationspartnerskaber".
  • Pligt til at offentliggøre det fulde udbudsmateriale på tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.
  • Nye tildelingskriterier.
  • Pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet.
  • Obligatorisk brug af det nye "European Single Procurement Document".

Det er forventningen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inden for den nærmeste fremtid vil fremkomme med vejledninger til den nye udbudslov.

kontakt

Andreas Christensen

Partner