Artikel 29-gruppen, som består af repræsentanter fra datatilsynsmyndigheder i EU, har den 16. oktober 2015 udsendt fælles retningslinjer for overførsel af persondata til USA efter Safe Harbor-dommen. Dommen gør overførsel på baggrund af den såkaldte Safe Harbor-ordning ulovlig bl.a. på grund af omfattende og tilfældig overvågning af persondata i USA.

Hovedpunkterne i Artikel 29-gruppens retningslinjer er følgende:

  • Overførsel af persondata på baggrund af Safe Harbor-ordningen er ikke lovlig efter EU-Domstolens dom af 6. oktober 2015.
  • Overførsel af persondata kan stadig ske til usikre tredjelande (herunder USA) på baggrund af EU-Kommissionens standardkontrakter og Binding Corporate Rules.
  • EU opfordres til at indgå en aftale med USA, som beskytter borgere i EU.

Det er dog samtidig aftalt, at hvis der ikke inden udgangen af januar 2016 er fundet en passende løsning med USA, som beskytter EU-borgeres fundamentale rettigheder, vil de enkelte EU-landes datatilsyn til den tid individuelt vurdere lovligheden af overførsel af data til USA.

De enkelte landes datatilsyn vil i den forbindelse være forpligtet til at tage nødvendige og passende foranstaltninger, herunder i form af en koordineret håndhævelse af reglerne. Tilsvarende vil de enkelte landes datatilsyn være forpligtede til at behandle klager over overførsel til USA modtaget inden 31. januar 2016.

Om Artikel 29-gruppen

Artikel 29-gruppen består af repræsentanter fra alle nationale datatilsyn i EU, European Data Protection Supervisor og EU-Kommissionen.