Persondataretlige regler i ét EU-land gælder for alle virksomheder, der er etableret i landet, også udenlandske.

EU-Domstolen har afsagt dom (C-230/14) vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det ungarske datatilsyn kunne pålægge en slovakisk virksomhed bøder for overtrædelse af ungarske persondataretlige regler.

Det afgørende er i den forbindelse, om den slovakiske virksomhed var etableret i Ungarn.

EU-Domstolen kom frem til, at hvis det slovakiske firma (i) havde faste forretningsaktiviteter i Ungarn; (ii) havde en repræsentant i Ungarn; (iii) havde en bankkonto i Ungarn; og (iv) havde en postboks i Ungarn, så var det slovakiske firma etableret i Ungarn.

Sagens baggrund: Slovakisk website med ungarske ejendomme til salg

Weltimmo i Slovakiet havde en ejendomsmæglerhjemmeside med ungarske ejendomme. Ungarere, der annoncerede, kunne gøre det i én måned gratis. Selvom de ungarske annoncører sendte en e-mail til firmaet inden udløbet af denne måned med anmodning om at få fjernet annoncen og at blive slettet i firmaets database, sendte Weltimmo opkrævninger til annoncørerne, og ubetalte opkrævninger blev sendt til inkasso.

Det ungarske datatilsyn pålagde Weltimmo en bøde på 32.000 €, og Weltimmo indbragte bøden for de ungarske domstole.