Erhvervs- og Vækstministeren har netop genfremsat forslag til ny udbudslov.

Der er i det absolut væsentligste tale om en kopi af det lovforslag, der blev fremsat i foråret. Det betyder blandt andet, at kravet om offentliggørelse af evalueringsmetode og pligten til at bringe kontrakter til ophør ved Klagenævnets annullation af tildelingsbeslutningen er bevaret.

Særligt værd at være opmærksom på er, at reguleringen af mærker (fx miljømærker) i lovforslagets § 46 er ændret, ligesom det i sagens natur har været nødvendigt at ændre ikrafttrædelsesdatoen. Den er nu fastsat til den 1. januar 2016, hvor en helt ny udbudsverden ser dagens lys.

kontakt

Andreas Christensen

Partner