Horten deltog den 6. oktober 2015 i en større investorkonference hos Dansk Industri, som var arrangeret af Dansk Industri og Grønlands Erhvervs råstofklynge.

Konferencen bød på en række præsentationer af mineralprojekter i Grønland, som har eller arbejder henimod indgivelse af ansøgning om en udnyttelsestilladelse, samt en paneldiskussion on investeringsscenarier og modeller.

Der var stor fokus på betydningen af infrastruktur og betydningen heraf for udviklingen i Grønland. Ved paneldiskussionen deltog partner, advokat Rikke Søgaard, Horten i panelet sammen med  Christian Motzfeldt, CEO Vækstfonden, Martin Kviesgaard, CEO Grønlandsbanken, samt Claus Lyngdal, Head of Alternative Investments, Pension Danmark.

Etablering af nye samarbejdskonstellationer på tværs af det offentlige og private, industrier eller landegrænser, hvor ressourcer kombineres, kan være vejen frem til skabelse af grundlag for vækst.

Det var netop en af bevæggrundene for, at Nuna Advokater i Nuuk og Horten sidste år indgik et nyt integreret samarbejde.  Kombinationen af Nuna Advokaters ekspertise i grønlandske retsforhold, samt lokale tilstedeværelse og forankring i Grønland, og Hortens stærke faglige kompetencer inden for en række specialeområder, herunder bl.a. OPP-modeller, giver en stærk synergi i vores rådgivning.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner