Husk at varsle medarbejdere til at holde juleferie, hvis virksomheden holder lukket mellem jul og nytår.

Juleferie følger reglerne om restferie, og skal derfor varsles med mindst én måneds varsel.

Der gælder særlige regler i ferieloven om lukning mellem jul og nytår. Hvis virksomheden holder ferielukket mellem jul og nytår, og medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage, er det arbejdsgiverens ansvar at ”reservere” antallet af feriedage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen.

Har medarbejderen optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, og har arbejdsgiveren glemt at gemme et antal dage, der svarer til antallet af feriedage under julelukningen, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke trække medarbejderen i løn under juleferielukning.

Har medarbejderen ikke optjent 15 feriedage hos virksomheden, finder bestemmelsen ikke anvendelse, og medarbejderen kan trækkes i løn i overensstemmelse med de almindelige regler om kollektiv ferielukning.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat