Principiel dom: Det var ulovligt, da to chefer på Aarhus Havn læste tre kranføreres sms'er. Det blev afgjort ved retten i Aarhus i dag.

En tidligere direktør og en driftsleder blev tiltalt for brud på brevhemmeligheden ved at have tømt en kranførers arbejdsmobil for sms’er.

De to chefer fandt sms'erne så belastende, at tre kranførere blev bortvist. To af kranførerne var valgt som arbejdsmiljørepræsentanter af deres kollegaer. Arbejdsmiljørepræsentanter skal som bekendt påpege kritisabelt arbejdsmiljø over for ledelsen på vegne af deres kollegaer. Dette var et vigtigt element i anklagen.

Arbejdsgiver betalte - men der var ret til at bruge telefonen privat

De ansatte havde lov til at bruge telefonerne privat og betalte skat af dem. Spørgsmålet i sagen er, om det er et brud på brevhemmeligheden, når man tjekker en korrespondance mellem to kollegaer. Kan en sms betragtes som et brev, der som udgangspunkt har privat karakter?

Ny mobiltelefon gav arbejdsgiveren muligheden for at læse

I efteråret 2012 var der en langvarig faglig konflikt på havnen i Aarhus, hvor de tillidsvalgte følte, at ledelsen var benhård. I november 2012 skulle en arbejdsmiljørepræsentant have udskiftet sin arbejdsmobil, som blev afleveret til en leder.

Den gamle mobiltelefon blev herefter gennemgået af de to chefer, som tømte den for godt 1.000 sms’er.

Læsning førte til bortvisning

Det endte med en bortvisning af mobilens ejermand og to andre ansatte, da ledelsen på baggrund af sms’erne mente, at de tre kranførere havde mobbet en kollega, som ville påtage sig overarbejde, og da man i øvrigt var af den opfattelse, at de tre medarbejdere havde optrådt illoyalt over for deres arbejdsplads. Bortvisningerne blev senere vekslet til frivillige fratrædelsesordninger, men de tre valgte sammen med 25 kollegaer at melde havnens ledelse til politiet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed.

Og nej, en arbejdsgiver må ikke læse sms'er

Retten i Aarhus har i dag fundet, at cheferne ikke måtte læse ansattes sms'er. De ansatte har således fået rettens ord for, at cheferne ikke var berettiget til at læse beskederne i henhold til lovgivning om brevhemmelighed. De anklagede blev dog fritaget for straf, men skal betale halvdelen af sagens omkostninger.

Horten mener…

Med en lukket meddelelse skal der helt åbenbart forstås "en lukket meddelelse", også selv om det er arbejdsgiveren, som betaler telefonen. Udfaldet havde formentlig været et andet, hvis medarbejderne ikke måtte anvende telefonerne til privat brug.