Horten har optaget Jacob Møller Dirksen og Niclas Holst Sonne som equity partnere.

To nye equity partnere - Jacob Møller Dirksen med speciale i komplekse rets- og voldgiftssager og Niclas Holst Sonne med speciale i skatteret og selskabsret - skal være med til at underbygge Hortens position som førende full-service advokatfirma.

Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og har siden 2013 ledet Hortens sektorgruppe Forsikring & Ansvar. Han har specialistviden inden for bestyrelsesansvar, revisor- og advokatansvar, erhvervs- og produktansvar, samt forsikringsret, og rådgiver en række udenlandske og danske forsikringsselskaber. Jacob Møller Dirksen fremhæves som ”second to none within commercial arbitration and insurance litigation” i opslagsværket Legal 500, og han udpeges jævnligt som voldgiftsdommer.

Inden for sine kompetenceområder har han omfattende erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, herunder internationale voldgiftssager, og han er således en erfaren procedør.

Jacob Møller Dirksen er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet 2000 og har en LL.M.-grad fra University of Sydney (2007). Han har haft møderet for landsret siden 2008, og er medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Voldgift.   

Niclas Holst Sonne er leder af Hortens skatteafdeling, som han siden sin tiltræden i 2013 har opbygget til at være en af landets førende, og som i dag beskæftiger fem stærkt specialiserede medarbejdere.

Niclas Holst Sonne rådgiver om skatter, moms og afgifter med speciale inden for M&A skat, incitamentsprogrammer, strukturmæssige overvejelser, skat og moms på fast ejendom, generationsskifte samt førelse af skatte- og afgiftssager ved domstolene og de administrative myndigheder. Han er anbefalet inden for skat i de internationale guides til ledende advokater, Chambers, Legal 500 og World Tax, hvor han bl.a. beskrives som "diligent, quick to respond, and nice and relaxed".

Niclas Holst Sonne er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet i 2004, og har siden 2007 haft møderet for landsretten. Han er medlem af bestyrelsen i Danmarks Skatteadvokater og DVCA's skatteudvalg, ligesom han siden 2011 har fungeret som ekstern lektor i skatteret på Copenhagen Business School.