Regeringen har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en enklere og mere moderne ferielov.

Den første danske ferielov er fra 1938, og principperne om optjening og afholdelse af ferie har ikke ændret sig væsentligt siden.

Der har løbende været foretaget en mængde ændringer af ferieloven, der primært har haft til formål at tilpasse ferieloven til de regler, der følger af EU-retten, og tilpasse ferieloven til den stigende digitalisering.

Som tidligere beskrevet i Hortens Sommerhilsen fra Ansættelsesret, modtog Danmark i september 2014 en åbningsskrivelse fra Kommissionen angående den danske ferielov.

Baggrunden herfor var, at Kommissionen ikke mener, at den danske ferielov i er overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet i relation til optjening og afholdelse af ferie.

I håbet om at få skabt en enklere ferielov og for at sikre, at ferieloven er i overensstemmelse med EU-retten, har regeringen derfor nedsat et ferielovsudvalg, som skal komme med forslag til en ny ferielov.

I kommissoriet for ferielovsudvalget fremgår det bl.a., at et fremtidigt feriesystem skal:

  • Være mere gennemskueligt og sammenhængende for lønmodtagerne, uden at dette hæmmer jobmobiliteten
  • Være administrativt enkelt for arbejdsgivere både på det private og offentlige arbejdsmarked
  • Være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder navnlig EU-retten. Det bemærkes i den forbindelse, at Europa-Kommissionen har sat spørgsmålstegn ved, om den gældende ferieordning er i overensstemmelse med EU-retten.

Ferielovsudvalget, der sammensættes af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, skal være færdig med arbejdet i efteråret 2016.

Horten følger naturligvis arbejdet tæt, og når og hvis der kommer forslag til en ny ferielov, forventeligt i slutningen af 2016 eller starten af 2017, vil vi indkalde til et morgenmøde herom.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner