I dag blev den nye persondataforordning endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet sammen med resten af Databeskyttelsesreformpakken.

Reglerne finder anvendelse 2 år og 20 dage efter forordningens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Den seneste konsoliderede forordningstekst på dansk kan findes via dette link.

Kommissionens pressemeddelelse om vedtagelsen kan findes her.