Vestre Landsret har frifundet en tidligere direktør, der var tiltalt for brud på brevhemmeligheden ved at have tømt en kranførers arbejdsmobil for sms’er.

Direktøren og en driftsleder var tidligere af Retten i Aarhus blevet fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens regler om brevhemmelighed, fordi de i kølvandet på en langvarig faglig konflikt på havnen i Aarhus havde gennemgået ca. 1.000 sms'er på en medarbejders arbejdsmobiltelefon.

Gennemgangen af sms'erne førte til bortvisning af tre kranførere. Der blev efterfølgende indgået frivillige fratrædelsesordninger (forlig), men alligevel valgte medarbejderne sammen med 25 kollegaer at politianmelde havnens ledelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed.

Retten i Aarhus fandt, at udlæsningen af sms'erne var i strid med straffelovens regler om brevhemmelighed.

Landsretten frifandt direktøren

Flertallet af dommerne i landsretten fandt, at medarbejderne havde mistet retten til at anmode Anklagemyndigheden om offentlig strafferetlig påtale, idet 3F på vegne af kranførerne havde indgået frivillige fratrædelsesordninger (forlig) med ledelsen i Aarhus Havn.

Landsretten lagde særligt vægt på, at fratrædelsesaftalerne var indgået "til fuld og endelig afgørelse af ethvert spørgsmål parterne imellem”, og at 3F på tidspunktet for indgåelsen af fratrædelsesaftalerne var bekendt med, hvordan ledelsen i Aarhus Havn var kommet i besiddelse af de belastende sms'er.

Endelig lagde landsretten vægt på, at 3F på et møde med Aarhus Havns ledelse havde tilkendegivet, at man ikke mente, at det havde været lovligt at læse medarbejderens sms'er. Det havde derfor ifølge Vestre Landsret været en klar forudsætning for fratrædelsesaftalerne, at medarbejderne ikke efterfølgende ville rette krav eller tiltale mod Aarhus Havn.

Da denne type strafferetlig overtrædelse ikke kan forfølges af Anklagemyndigheden uden anmodning fra en privat, blev den tidligere direktør frifundet.

Vigtigt hvordan en fratrædelsesaftale formuleres

Det blev afgørende for udfaldet af sagen, at det var et vilkår i fratrædelsesaftalen, at denne blev indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, og at parterne i forligsforhandlingerne konkret havde drøftet lovligheden af, at ledelsen havde læst sms'erne.

Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver husker at indgå fratrædelsesaftaler til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav. Det er dog altid en fordel, hvis det konkret i fratrædelsesaftalen beskrives, hvilke typer krav aftalen endeligt gør op med (fx krav om bonus eller krav efter forskelsbehandlingsloven eller funktionærloven).

Desværre giver landsrettens afgørelse ikke et endeligt svar på, om det var lovligt at læse de ansattes sms'er. Henset til byrettens vurdering af sagen – som landsretten ikke forholder sig til – bør man som arbejdsgiver dog være forsigtig med at læse ansattes sms'er.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juri-
disk rådgivning.

kontakt

Maria Schmiegelow

Advokat