Horten er med, når 150 advokater fra hele verden mødes i Berlin 7.-8. april under overskriften "Law in a changing world – how women can contribute to innovation of the legal profession".

The Women Lawyers' Interest Group er en IBA Committee, der samler kvindelige advokater fra hele verden lige fra Australien (og Danmark) til Zambia. Her drøftes emner af global betydning for kvindelige udøvere af advokatgerningen. International Bar Association er advokaternes internationale brancheorganisation, som mange danske advokater er medlem af, og som har til formål at understøtte ret og retfærdighed i verden. Organisationen bruges desuden til faglig inspiration, forretningsmæssigt og til at opbygge og vedligeholde et solidt internationalt netværk.

Lise Lotte Hjerrild, bestyrelsesmedlem og M&A partner i Horten, har været med i bestyrelsen for Women Lawyers' Interest Group de seneste fire år, og hun er derfor også medarrangør af konferencen, der holdes hvert andet år.

"Der er behov for et særligt internationalt forum for kvinder, ikke mindst i advokatbranchen, der har en stor international berøringsflade. Vores kunder forventer i stadig stigende grad, at vi har et solidt internationalt netværk."  

På konferencen er Lise Lotte Hjerrild ansvarlig for en paneldiskussion om fremtidens M&A " The future of M&A – deal sourcing and deal success", hvor et panel af fremtrædende M&A advokater skal diskutere, hvordan virksomhedsoverdragelser har udviklet sig de seneste fem år, og hvordan advokatens rolle i transaktionerne kan udvikles og forbedres.

Konferencen har også en social agenda. I år sættes der fokus på et af tidens mest aktuelle emner: Flygtninges adgang til arbejdsmarkedet, og hvordan reglerne på arbejdsmarkedet kan indrettes til at fremme integrationen. Desuden uddeles 2016 IBA Outstanding Woman Lawyer Award.

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner