Horten har bistået Circle K i en sag mod OK. OK mente, at Circle K's nye logo krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og dermed var i strid med varemærkeloven. Sø- og Handelsretten har nu tilkendegivet, at Circle K's brug af det nye logo hverken krænker varemærkeloven eller er i strid med markedsføringsloven.

Inden for de seneste par måneder har mange tidligere Statoil- og Shell servicestationer ændret udseende. Dette ”hamskifte” hænger sammen med, at Statoil i 2012 solgte Statoil Fuel & Retail med samtlige servicestationer i Skandinavien, Baltikum m.fl. til den globale virksomhed Couche-Tard/Circle K, herunder med det vilkår, at brugen af STATOIL brandet skulle ophøre inden for nogle få år.

I september 2015 meddelte Couche-Tard/Circle K, at alle koncernens ca. 15.000 servicestationer, butikker m.v. fremover skulle have et fælles brand, herunder et fælles logo i to forskellige udformninger, som skal bruges på stationernes pyloner, flag, varer og i alle andre markedsføringssammenhænge.

Anmodning om midlertidigt forbud

OK a.m.b.a. meddelte i november 2015 Circle K, at man mente, at den ene version af det nye logo (”K-logoet”) krænkede selskabets varemærkerettigheder til OK, og at brugen var i strid med markedsføringsloven.

Dette afviste Circle K, og for nogle måneder siden anmodede OK a.m.b.a. Sø- og Handelsretten om at nedlægge et midlertidigt forbud mod det fortsatte brug. Hvis et forbud blev nedlagt, ville det bl.a. have den konsekvens, at Circle K skulle nedtage K-logoet fra samtlige servicestationer i Danmark.

Tilkendegivelse fra retten

Sagen er netop blevet hovedforhandlet i Sø- og Handelsretten, hvor partner Jens Jakob Bugge fra Horten bistod Circle K.

Efter procedurerne var gennemført, tilkendegav retten mundtligt, at den ikke fandt, at brugen af K-logoet krænkede OK a.m.b.a.’s varemærkerettigheder eller, at Circle K havde overtrådt markedsføringsloven.

Efter at sagen er blevet intensivt omtalt i Ekstra Bladet, har Circle K anmodet om, at der afsiges en egentlig kendelse i sagen. I forbindelse med tilkendegivelsen meddelte retten, at en kendelse vil få samme resultat som tilkendegivelsen, nemlig at Circle K vinder sagen. Kendelsen forventes at foreligge primo september og kan kæres til Østre Landsret.