Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har lige offentliggjort den danske version af deres håndbog om europæisk lovgivning vedrørende adgang til klage, administrativ rekurs og domstolsprøvelse.

Håndbogen er den seneste i en serie, hvor FRA præsenterer EU-lovgivning og retspraksis på en lettilgængelig måde. Håndbogen er målrettet både studerende som praktikere.

Hortens EU-retsafdeling har hjulpet med en juridisk revision af håndbogen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner