I en artikelserie tager vi fat på både de juridiske og mere praktiske forhold, der knytter sig til kommunens planlægning og gennemførelse af et udviklingsprojekt.

Kommunerne spiller i dag en central rolle i udviklingen af infrastruktur og byområder. De har stærkt fokus på at skabe vækst, sikre befolkningstallet og styrke deres brand.

Udviklingsprojekter er et af midlerne til at skabe kommunens platform for at fremme erhvervslivet og at adskille sig fra de øvrige kommuner. Sådanne projekter rejser en lang række praktiske, juridiske og økonomiske spørgsmål, som kommunen må tage stilling til i processen.

Vores anbefalinger og opmærksomhedspunkter i artiklerne er baseret på nogle af de konkrete udviklingsprojekter, som Horten er eller har været involveret i.

Her er de første fire artikler i serien:

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner