Udviklingen hen imod en cirkulær økonomi kræver en stor omstilling i affaldssektoren med fokus på direkte genbrug, på genanvendelse og på at få giftige materialer helt ud af cirkulationen. Det vurderer direktør i Dansk Affaldsforening, Jacob Hartvig Simonsen.

Cirkulær økonomi er en måde at tænke produktion og forbrug, hvor ressourcerne recirkuleres i stedet for at ende på lossepladsen. På seminaret "Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger " den 1. februar giver en række centrale aktører deres bud på, hvordan cirkulær økonomi påvirker fremtidens affaldshåndtering og produktudvikling. Man kan bl.a. møde direktør i Dansk Affaldsforening Jacob Hartvig Simonsen.

Affaldssektoren spiller nemlig en central rolle i at få ressourcerne tilbage i cirkulation – det gælder både i forhold til direkte genbrug af de produkter, som én borger ser som affald, men som kan have værdi for en anden. Det gælder også de affaldsressourcer, som skal behandles, før de kan indgå i produktionen af nye produkter, eller som kræver yderligere oparbejdelse til sekundære råvarer.

- Den cirkulære økonomi kræver en meget stor omstilling i affaldssektoren med fokus på direkte genbrug og genanvendelse. Der vil ligeledes komme fokus på, hvordan kommuner og affaldsselskaber kan være med til at hente og viderebringe de ressourcer, som virksomheder har brug for til produktion af nye produkter. At blive bindeleddet mellem borgernes skraldespand og industrien, der efterspørger materialer med veldefinerede egenskaber, er ikke enkel. Der skal udvikling til, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Han fortæller, at alle medlemmerne i Dansk Affaldsforening overvejer eller er i gang med at indføre nye ordninger for indsamling af genanvendeligt affald:

- Der bliver bl.a. fokuseret på de syv forskellige affaldskategorier plast, papir, pap, metal, træ, glas og organisk, hvoraf der i 2022 skal indsamles mindst 50% til genanvendelse. Samtidig er vores medlemmer meget optaget af at skabe de maksimale miljø-, klima- og samfundsøkonomiske gevinster af deres indsats. Og her er det bestemt ikke ligegyldigt, om der genanvendes et kilo kobber eller et kilo kartoffelskræller. Den miljømæssige gevinst ved at genanvende et kilo kobber er langt, langt større end at genanvende et kilo kartoffelskræller. Medlemmerne er optaget af, at indsatsen skal nytte. Vi vil ikke indsamle for indsamlingens skyld. Det, der indsamles, skal kunne bruges til produktion af nye varer og dermed fortrænge anvendelsen af jomfruelige materialer.

Det er dog ikke alt affald, som kan recirkuleres. Affaldssektoren har derfor også en stor opgave i at sikre en maksimal udnyttelse af de ressourcer, det ikke miljømæssigt, klimamæssigt eller samfundsøkonomisk giver mening at genanvende. Det kan f.eks. være produkter, der indeholder uønskede miljøfremmede stoffer som POP-stoffer (persistente organiske miljøgifte), der helt skal ud af cirkulation, eller produkter der ganske enkelt ikke kan skilles ad.

- Vi går ind for maksimal genanvendelse, og må samtidig erkende, at rigtig mange af de produkter, vi omgiver os med i dag, ikke er egnede til genanvendelse. Mængden af affald til energiproduktion er derfor betydelig i dag, og vil være det i mange år frem. I takt med at genanvendelsen stiger i Danmark og i EU, vil der ligeledes skabes betydelige mængder af affaldsprodukter fra genanvendelsesoperationen – såkaldt reject, som skal energiudnyttes, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger

På seminaret " Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger" den 1. februar 2016 giver Horten og Konsentio indblik i de overordnede tanker om en fremtid med cirkulær økonomi, og hvad tankegangen bag cirkulær økonomi betyder i hverdagen – både i den offentlige sektor og i forsyningssektoren. Seminaret har gæstetaler ved Connie Hedegaard, formand for tænketanken Concito, Sinne Conan, direktør for Konsentio, Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen, Niels Mikkelsen, seniorkonsulent i Minor Change Group, Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI og Jacob Hartvig Simonsen, adm. direktør i Dansk Affaldsforening.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)