Brøndby Kommune har netop gennemført en længere proces med forhandlinger i forbindelse med tilbagekøb og udbud af drift samt vedligeholdelse og renovering af kommunens vejbelysningsanlæg. Horten har bistået kommunen i hele processen, og kommunen kan fra 1. januar 2016 hente de store besparelser hjem.

PROCESSEN I BRØNDBY KOMMUNE

En række af landets kommuner, herunder Brøndby Kommune og Hovedstadens Belysningssamarbejde (15 hovedstadskommuner), er i proces omkring tilbagekøb, forhandling og udbud af det offentlige vejbelysningsanlæg fra de private forsyningsvirksomheder, som i dag ejer kommunernes vejbelysningsanlæg.

Formålet med tilbagekøb og udbud er, at kommunen kommer til at eje det offentlige belysningsanlæg og fremadrettet kan udbyde drift, vedligeholdelse, modernisering, nyanlæg, separation samt eventuelt implementering af nye Smart City-teknologier, og dermed selv opnå de store besparelser, der kan hentes på området.

Forhandlinger og tilbagekøb
For Brøndby Kommune startede tilbagekøbsprocessen i 2014. Den politiske motivation for beslutningen var begrundet i forventningen om at opnå store drifts- og renoveringsbesparelser, men særligt kommunens ønske om øget frihed til at genemføre moderniseringer og energioptimering af anlægget.

Forhandlingerne blev afsluttet i 2015, hvor kommunen opsagde FKKA-rammeaftalen, som er den overordnede rammeaftale for vejbelysning indgået mellem Foreningen af Kommuner i Københavns Amt (senere nedlagt) og Nesa (senere DONG Energy A/S) i 2005, med henblik på overtagelse af vejbelysningsanlægget den 1. januar 2016.

Brøndby Kommune har endvidere, som en del af Hovedstadens Belysningsnetværk, været tovholder for kommunernes samarbejde og fællesstrategier omkring forhandlingerne. Kommunerne i Hovedstadens Belysningsnetværk har alle, som en del af FKKA-rammeaftalen, arbejdet ud fra samme aftalegrundlag.

Udbud af drift, vedligeholdelse og renovering
Parallelt med forhandlingerne har Brøndby Kommune forberedt udbud af drift, vedligeholdelse og renovering af vejbelysningsanlægget henblik på at indgå kontrakt med en ny leverandør. Som en del af forberedelsen iværksatte kommunen en teknisk undersøgelse af anlæggets stand og alder samt mulighederne for udskiftning af de eksisterende armaturer med ny LED-teknologi. Den ny LED-teknologi forventes at give store energibesparelsesmuligheder og medføre en yderligere væsentlig reduktion af de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som konsekvens af længere levetider og serviceintervaller.

Brøndby Kommune har indgået kontrakt og startet det nye samarbejde op pr. 1. januar 2016.

Besparelser fremadrettet
Brøndby Kommune forventer fremadrettet en besparelse på mindst 4 mio. kr. årligt. Besparelsen bliver endnu større, når renoveringsprojekterne gennemføres, og de gamle pærer udskiftes med energirigtige LED-pærer.

Horten har bistået Brøndby Kommune samt Hovedstadens belysningsnetværk igennem forhandlingsprocesserne samt udarbejdet overdragelsesaftaler, udbudsparadigmerne og endelige udbudsmaterialer til brug for de kommende udbud.

Eksempel på besparelsen

En kommune betaler for 10.000 armaturer inden for kommunegrænsen. Den nuværende gennemsnitspris er 450-550 kr. pr. armatur pr. år. Med de nye priser på ca. 70-150 kr. pr. armatur pr. år er besparelsespotentialet 65-85 %, hvilket svarer til en besparelse ca. 3-4,8 mio. kr. pr. år.

kontakt

Andreas Christensen

Partner