Europakommissionen har i december 2015 vedtaget handlingsplanen "Closing the loop – an Action Plan for Circular Economy". Planen tilsigter bl.a. en reduktion af affaldsmængderne i EU. I Danmark er forbrænding af affald en vigtig energikilde, og planen kan derfor komme til at udfordre forsyningssektoren. Det vurderer Sinne Conan, direktør for public affairs bureauet Konsentio i Bruxelles.

Cirkulær økonomi er en måde at tænke produktion og forbrug, hvor ressourcerne recirkuleres i stedet for at ende som affald. På seminaret "Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger" den 1. februar giver en række centrale aktører deres bud på, hvordan cirkulær økonomi påvirker fremtidens affaldshåndtering og produktudvikling. Man kan bl.a. møde Sinne Conan, direktør for public affairs bureauet Konsentio og tidligere mangeårig europapolitisk chef i Dansk Industri. Hun rådgiver virksomheder og organisationer om EU's handlingsplan for cirkulær økonomi.

"Closing the loop - an Action Plan for Circular Economy" opstiller en række mål for øget genanvendelse og mindre deponering af kommunalt affald. Bl.a. lægges der op til, at 65 procent af husholdningsaffald og erhvervsaffald skal genanvendes i 2030.

- EU-kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi sætter mål for reduktion af deponering og for øget forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse af de vigtigste affaldsstrømme såsom kommunalt affald og emballageaffald. I handlingsplanen foreslås desuden yderligere foranstaltninger for at klarlægge og forenkle gennemførelsen, fremme økonomiske incitamenter og forbedre ordninger for udvidet producentansvar, forklarer Sinne Conan.

I Danmark bliver ca. 40% af husholdningsaffaldet brugt til at producere fjernvarme, og forbrænding af affald er dermed en vigtig energikilde. Men det betyder også, at EU's handlingsplan kan komme til at placere Danmark i en ambivalent rolle:

- Forsyningsselskaberne skal være opmærksomme på, at cirkulær økonomi-planen og lovgivningsforslagene tilsigter mindre affald generelt. Hvis fokus for selskaberne er forbrænding, vil forslaget betyde, at der på længere sigt vil være mindre at forbrænde. Forslaget vil dermed også påvirke fjernvarmeselskaberne. Med det nye forslag vil Danmark derfor stå i en ambivalent rolle. Genanvendelse ses som et vigtigt element i den cirkulære økonomi, men samtidig er affaldsforbrænding en central og integreret sektor i Danmark, siger Sinne Conan.

Ifølge Sinne Conan placerer Danmark placerer sig allerede i dag i front i EU, når det handler om ressourcehåndtering:

- Danmark var et af de første lande i EU, der udviklede og implementerede ressourceeffektive strategier. Foruden Danmark har bl.a. Tyskland, Østrig og Finland markeret sig fra start i forhold til ressourceeffektive løsninger, siger hun.

Cirkulær økonomi-pakkens mål

  • Fælles EU-mål for genanvendelse på 65 % af det kommunale affald senest i 2030
  • Fælles EU-mål for genanvendelse på 75 % af emballageaffaldet senest i 2030
  • Bindende mål for reduktion af deponering på højst 10 % af alt affald senest i 2030
  • Forbud mod deponering af særskilt indsamlet affald
  • Fremme af økonomiske instrumenter til at modvirke deponering
  • Forenklede og forbedrede definitioner og harmoniserede metoder til beregning af genanvendelsesprocenter i hele EU
  • Konkrete foranstaltninger med henblik på at fremme genbrug og tilskynde til industriel symbiose, idet én industris biprodukter gøres til en anden industris råstoffer
  • Økonomiske incitamenter for at tilskynde producenterne til at markedsføre mere miljøvenlige produkter og støtte nyttiggørelses- og genanvendelsesordninger (f.eks. emballage, batterier, elektrisk og elektronisk udstyr og køretøjer).

(Kilde: Europa-Kommissionen)

Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger

På seminaret "Cirkulær økonomi for kommuner og forsyninger" den 1. februar 2016 giver Horten og Konsentio indblik i de overordnede tanker om en fremtid med cirkulær økonomi, og hvad tankegangen bag cirkulær økonomi betyder i hverdagen – både i den offentlige sektor og i forsyningssektoren. Seminaret har gæstetaler ved Connie Hedegaard, formand for tænketanken Concito, Sinne Conan, direktør for Konsentio, Claus Torp, vicedirektør i Miljøstyrelsen, Niels Mikkelsen, seniorkonsulent i Minor Change Group, Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI og Jacob Hartvig Simonsen, adm. direktør i Dansk Affaldsforening.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)