Alle webbutikker – i Danmark og i EU – skal fremover linke til den fælleseuropæiske online klageportal ”ODR-platformen” (Online Dispute Resolution/online klageløsning). Den er tilgængelig fra den 15. februar 2016.

Den 15. februar 2016 bliver den nye europæiske ODR-platform lanceret. Platformen skal gøre det nemmere at håndtere forbrugerklager over køb af varer og tjenesteydelser på nettet og giver forbrugere i EU mulighed for at klage direkte til den europæiske virksomhed, hvor de har købt en vare eller ydelse, som de ikke er tilfredse med.

ODR-platformen drives af Europa-Kommissionen.

OPLYSNINGSPLIGT for webshops

Oprettelsen af ODR-platformen medfører, at man som indehaver af en webshop rettet mod forbrugere inden for EU er forpligtet til at oplyse om ODR-platformen og muligheden for at anvende denne til at løse tvister mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren i forbindelse med onlinekøb.

Erhvervsdrivende skal på sin webshop og i sine almindelige handelsbetingelser linke til ODR-platformen og samtidig oplyse om egen e-mailadresse. Såfremt man markedsfører sig via e-mail til forbrugere skal oplysningen også fremgå heraf.

Forbruger Europa har lavet eksempler på formuleringer af en tekst, der kan anvendes på hjemmesiden for at sikre, at man overholder reglerne.