Persondata og ansættelsesret. Det er nogle af de emner, som går igen, når vi ser tilbage på de mest læste artikler på horten.dk i 2015. Læs eller genlæs dem herunder og få genopfrisket din juridiske viden.

Persondataforordningen: Ny enighed om beskyttelse af personoplysninger
EU-Kommissionen fremlagde i januar 2012 forslag til en Persondataforordning, der skulle styrke den enkeltes rettigheder og tage hånd om udfordringerne fra globalisering og ny teknologi. Efter at forslaget først har været behandlet i EU-Parlamentet, er Rådet den 15. juni 2015 nået til enighed om en generel indstilling.

Slut med pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år
Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen
Højesteretsdom: Advokat var erstatningspligtig for det tab, som en klient havde lidt pga. mangelfuld rådgivning.

14 gode råd, når du skal gennemføre en generalforsamling
Foråret er en travl tid for direktion og bestyrelser, da de fleste kommunale selskaber skal gennemføre den ordinære generalforsamling og indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Vi giver 14 gode råd til forberedelsen og gennemførelsen af generalforsamlingen.

Er det strafbart at læse ansattes sms'er?
Principiel dom: Det var ulovligt i henhold til lovgivning om brevhemmelighed, da to chefer på Aarhus Havn læste tre kranføreres sms'er.

Nyt lovprogram for 2015/2016 – vigtige ændringer på det ansættelsesretlige område
Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet genfremsætter lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære en række væsentlige ændringer.

Safe Harbor – endnu en vidtrækkende EU-dom om persondata
EU-Domstolen: EU-Kommissionen kunne ikke beslutte, at Safe Harbor-ordningen gør det muligt at overføre personoplysninger til USA.

Beskyttelse mod forskelsbehandling af forældre med handicappede børn
Østre Landsret har afsagt dom i to sager vedrørende opsigelse af medarbejdere med handicappede børn – og er nået til to forskellige resultater.

Big Data eller Big Confusion: Få styr på datareglerne
Få overblik over de tre regelsæt, du skal kende, og find brugbare links til dit videre arbejde med Big Data.

Persondataforordningen er klar – større kontrol over egne data og højere bøder
EU-Parlamentet, EU-Rådet og EU-Kommissionen er nået til enighed om persondataforordningen, der betyder flere rettigheder til brugerne og væsentlige bødesanktioner over for virksomheder, der bryder loven.