Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med færdiggørelse, finansiering og overdragelse af UCC Campus Carlsberg fra NCC (som entreprenør) til Carlsberg Byen (som bygherre) og videre fra Carlsberg Byen til Professionshøjskolen UCC, der indtræder som lejer af UCC Campus Carlsberg i en 30-årig periode.

Professionshøjskolen UCC kan dermed påbegynde sin indflytning på de ca. 56.000 m2, som UCC Campus Carlsberg udgør. UCC Campus Carlsberg åbner til september som en videregående uddannelsesinstitution for ca. 10.000 forskere, studerende og konsulenter samt 1.000 ansatte og bliver dermed et af Europas største uddannelses- og forskningsmiljøer inden for det pædagogiske felt.

UCC Campus Carlsberg er opført i regi af et offentligt privat partnerskab (OPP), og Horten har i en årrække forud for overdragelsen ydet strategisk rådgivning, tilrettelagt den optimale finansieringsstruktur, etableret rammerne for OPP-selskabet, udarbejdet og forhandlet kontrakter, ydet entrepriseretlig rådgivning, bistået i dialogen med involverede myndigheder samt stået for den juridiske projektledelse.

kontakt

Lars Lüneborg

Partner