Sommerferien er for nogle allerede slut, og for andre er den lige rundt om hjørnet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i første halvår af 2016 inden for ansættelsesretten.

I vores sommerhilsen kan du bl.a. læse om:

 • Afskaffelse af Greencard-ordningen.
 • Ny lov om e-cigaretter.
 • Virksomhedens gavepolitik.
 • Højesterets dom om, at opsigelsen af en dagplejer, som var på plejeorlov for at passe sin søn, der har Aspergers syndrom, ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven.
 • Højesterets dom om, at en medarbejders private køb af mobilbilletter på arbejdstelefonen berettigede arbejdsgiveren til at bortvise medarbejderen.
 • Tendenser.

 • God læselyst og god sommer!

  Jonas Enkegaard
  Afdelingsleder, Ansættelsesret

  kontakt

  Jonas Enkegaard

  Partner

  Erik Wendelboe Christiansen

  Advokat

  Finn Schwarz

  Managing Partner

  Kristine Friis Nolsø

  Specialistadvokat

  Signe Rydahl Werming

  Senioradvokat