Folkemødet på Bornholm er et must-go for alle, der arbejder med det offentlige Danmark. I år inviterer Horten for første gang selv til debat.

Mød vores eksperter til tre spændende debatter om effektivisering af fremtidens forsyning, om en forsyningssektor, der står over for omfattende forandringer, og om hvor grænsen går for virksomheders brug af persondata.

Læs om vores debatter her:

Fremtidens forsyning – effektivisering for enhver pris?

Implement Consulting Group, Horten og Operate slår teltet op til en times debat om ”Fremtidens forsyning – effektivisering for enhver pris? ”.

Baggrunden for debatten er den stadig voksende effektiviseringsdagsorden, vi ser på tværs af forsyningsarterne. Det øgede politiske pres for effektivisering af forsyningssektoren – bl.a. med Vækstplan 2014 og senest en ny politisk aftale om regulering af fjernvarmesektoren samt regeringens udmelding om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren – skubber fremtidens forsyning ned ad nye veje.

I debatten sætter vi fokus på de dilemmaer, som forsyningssektoren står overfor på den korte og lange bane. Det er fx forholdet mellem forsyningssikkerhed og lavere takster, statslig styring vs. lokal viden og ledelsesrum samt betydningen af den øgede statslige styring i forhold til det demokratiske med- og forbrugerejerskab.

Panelet består af Lars Therkildsen (HOFOR), Troels Ranis (DI Energi) og Jørn Pedersen (formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding, V). Debatten er opdelt i tre heats, som bliver skudt i gang af et kort ekspertoplæg, bl.a. ved Rikke Søgaard Berth, partner i Horten.

Tid: Torsdag den 16. juni kl. 17.30 – 18.30
Sted: Operates telt på Ydermolen
Arrangør: Implement Consulting Group, Horten og Operate


Hvor går grænsen for virksomheders brug af persondata?

Persondata er det nye sorte guld. I en digital hverdag har landegrænser og afstande ikke nogen betydning, men der er i dag vidt forskellige regler i EU's 28 medlemslande for, hvordan virksomheder må bruge data. Derfor er der et stærkt behov for EU's nye persondataforordning. Men den rummer stadig en lang række muligheder for, at Danmark kan vedtage strengere regler end de øvrige lande – eller mildere. Hvad skal Danmark gøre? Hvilke hensyn bør veje tungest, når EU's persondataforordning skal implementeres i Danmark? Virksomhedernes konkurrenceevne eller borgernes ret til privatliv?

Heidi Steen Jensen, partner i Horten, er moderator, og i panelet sidder: Morten Bødskov, MF, (Socialdemokratiet), Anja Philip, formand for Forbrugerrådet, Thomas Myrup Kristensen, PR-direktør (Norden), Facebook og Allan Sørensen, Digital chef i Danske Medier.

Tid: Fredag den 17. juni kl. 14.45 – 15.45
Sted: Strandvejens Mødetelt - Danchells Anlæg
Arrangør: Horten og Danske Advokater


Forsyningsselskaber i forandring

En ny politisk aftale om effektiviseringer i fjernvarmesektoren betyder, at branchen står over for omfattende forandringer i reguleringen af sektoren. En aftale om liberalisering af forbrændingssektoren er måske på trapperne. Forsyningssektoren stilles samlet set overfor nye reguleringskrav, der peger i retning af effektivisering, konsolidering, ensretning og prispres. Også vandselskaberne gennemlever med forårets opdatering af vandsektorloven store forandringer i de politiske krav og forventninger til sektoren.

Fors A/S sætter i samarbejde med Dansk Fjernvarme, Horten og Implement fokus på, hvilke muligheder og udfordringer den nye reguleringsbølge bringer til selskaberne. Kom og deltag i debatten om, hvordan forsyningsselskaberne kan gribe forandringen og udvikle sig uden at sætte kompetencer og kundehensyn over styr.

Panelet består af Søren Kjærsgaard (borgmester i Holbæk), Lars Goldschmidt (Bestyrelsesformand i Østkraft A/S og Bornholm Forsyning A/S) og Julie Hermind (medlem af forretningsudvalget i Fors A/S). Rammerne for debatten bliver sat af korte indspark fra Bjørn Nielsen, Projektchef ved Fors A/S, Line Markert, partner i Horten og Rune Moesgaard, leder af det politiske sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Tid: Lørdag den 18. juni kl. 11.30 – 12.30
Sted: Togas telt på Cirkuspladsen
Arrangør: Fors A/S, Dansk Fjernvarme, Horten og Implement Consulting Group

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner