En ny lov om elektroniske cigaretter er trådt i kraft. Loven indebærer, at arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig politik for, om - og i givet fald - hvor, der må anvendes elektroniske cigaretter.

Den 7. juni 2016 trådte en ny lov om e-cigaretter i kraft. Loven indeholder et forbud mod anvendelse af e-cigaretter på bl.a. institutioner, der har optaget børn under 18 år, dagplejehjem, offentlige transportmidler og taxaer.

Loven pålægger arbejdsgivere at udarbejde en skriftlig politik for anvendelsen af e-cigaretter. Arbejdsgiveren skal i politikken tage stilling til, hvorvidt det er tilladt at anvende e-cigaretter på arbejdspladsen, og i givet fald hvor der må ryges e-cigaretter.

Politikken skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende.

Kontrol

Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at reglerne overholdes på lige fod med lov om røgfri miljøer.

Dette betyder, at Arbejdstilsynet vil kunne afgive påbud, hvis der ikke på arbejdspladsen er udarbejdet en skriftlig politik for anvendelsen af e-cigaretter. Overtrædelse af forpligtelsen til at indføre en politik for anvendelsen af e-cigaretter kan føre til, at arbejdsgiveren pålægges en bøde.

Politik for elektroniske cigaretter

Arbejdsgivere kan for eksempel indarbejde anvendelsen af elektroniske cigaretter i en eventuelt eksisterende rygepolitikker. Som med andre personalepolitikker bør den diskuteres i samarbejdsudvalget eller udvalget for information og høring, inden den træder i kraft.

Den nye lov om e-cigaretter indeholder ikke ligesom rygeloven en bestemmelse om, at rygepolitikken skal indeholde oplysninger om konsekvensen af medarbejdernes overtrædelse af rygepolitikken. Der bør dog også i politikken vedrørende anvendelsen af e-cigaretter fremgå, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser en medarbejders overtrædelse af politikken kan medføre, således at arbejdsgiverne på sagligt grundlag kan håndhæve politikken.

kontakt

Maria Schmiegelow

Advokat