Fredag den 13. maj offentliggjorde regeringen et udspil om en alternativ finansiering af den såkaldte PSO-udgift. Det skal ske over finansloven i stedet for over PSO-afgiften. Et af initiativerne, som samtidig er lanceret til at være med til at reducere forbrugernes elregning, er konkurrenceudsættelse af affaldsenergiproduktionssektoren. Det betyder, at kommunerne i fremtiden skal sende opgaven med energiudnyttelse af affaldet i udbud.

Kommunernes anvisningsret ophæves

Udspillet indebærer, at kommunerne ikke længere har mulighed for at anvise, hvortil virksomhederne skal aflevere deres forbrændingsegnede affald. Virksomhederne vil herefter frit kunne vælge mellem landets forbrændingsanlæg, hvor de i dag kun må vælge mellem det kommunale anlæg eller eksport til fortrinsvis andre EU-lande.

Energiudnyttelse af husholdningsaffald skal ske efter udbud

Kommunerne skal fortsat have ansvaret for indsamling af husholdningernes affald. Derimod kan kommunerne ikke længere sende det indsamlede affald til kommunens affaldsenergiproduktionsanlæg, medmindre den indsamlende virksomhed har vundet opgaven efter et udbud.

Selskabsgørelse og ophævelse af hvile-i-sig-selv-princippet

Efter regeringsudspillet får kommunerne mulighed for at eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men det skal ske i selskabsform – formentlig aktieselskaber.

I dag må kommunerne ikke gennem driften af affaldsforbrændingsanlæg generere et overskud, fordi ’hvile i sig selv’-princippet indebærer, at omkostningerne skal dækkes gennem affaldsgebyrerne. Det er et krav, at gebyrindtægterne over en kortere årrække balancerer med de omkostninger, der er forbundet med affaldshåndteringen.

Fremadrettet må kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg i selskabsform ifølge regeringsudspillet fastsætte priserne med henblik på at skabe et overskud, hvis markedssituationen tillader det.

Vi følger forberedelsen af de nærmere rammer

Regeringsudspillet indeholder naturligt nok ikke en afklaring af alle de spørgsmål, som en beslutning om selskabsgørelse af affaldsenergiproduktionsanlæg kan give anledning til, fx afgrænsning af, hvilke opgaver der skal selskabsgøres og udstrækningen af udbudspligten for kommunerne.
 
Vi følger de videre forhandlinger og lovgivningsarbejdet tæt for at kunne give rettidige råd om, hvorledes kommuner og kommunernes virksomheder, som bliver påvirket af den ny lovgivning, forbereder sig bedst muligt.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L)