Med en dom for bestikkelse kan din virksomhed risikere at skulle vinke farvel til offentlige ordrer på grund af reglerne i udbudsloven.

Efter den nye udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 er det vigtigt, at virksomheder, som vil deltage i større udbud, sikrer sig, at deres medarbejdere kender til reglerne om, hvad offentligt ansatte kan modtage af i form af gaver, forplejning og deltagelse i arrangementer mv. Bliver en person, der har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i en virksomheds bestyrelse, direktion eller tilsynsråd dømt for bestikkelse, vil virksomheden blive udelukket fra at kunne deltage i offentlige udbud.

Horten har udarbejdet en politik for virksomheder, som bl.a. sætter fokus på, hvad ansatte hos offentlige myndigheder kan modtage og deltage i. Få samtidig skræddersyet jeres politik, så den også sikrer, at I får styr på omkostningerne til repræsentation til private virksomheder, afholdelse af arrangementer samt at jeres egne medarbejdere ikke modtager gaver, som kan medvirke til at sætte tvivl om deres habilitet.

Vi har desuden udarbejdet en gavepolitik til brug for offentlige myndigheder, som bl.a. sætter fokus på, hvad ansatte hos offentlige myndigheder kan modtage i form af gaver, forplejning, deltagelse i arrangementer mv.

Kontakt os gerne for et møde og få en gennemgang af de forvaltnings- og strafferetlige regler samt relevante politikker på området.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner