Den 1. marts 2016 trådte ændringen af vandsektorloven i kraft. Ændringerne er et resultat af et politisk forlig om en ny og forbedret regulering af vandsektoren i Danmark, og de har været undervejs i næsten et år.

Baggrundsmaterialet til loven er omfattende, og det kan være svært at navigere rundt i det.

Horten har derfor lavet en hvidbog over forløbet. I hvidbogen har vi samlet det politiske forlig, høringssvar og høringsnotat, materiale fra Folketingets behandling og den vedtagne lov. Vi har også lavet en sammenskrevet vandsektorlov, hvor ændringerne er indarbejdet i lovteksten. Og endelig er de vigtigste bekendtgørelser også med i hvidbogen.

Du kan hente hvidbogen her: Ændring af vandsektorloven 2016.

Ønsker du en fysisk version af hvidbogen tilsendt, er du velkommen til at sende en mail til Rikke Søgaard Berth på rsb@horten.dk, Line Markert på lma@horten.dk eller René Frisdahl Jensen på rfj@horten.dk.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Klavs Gravesen

Partner