Hortens eksperter i udbudsret bidrager til ny bog om udbudsloven, som er målrettet både praktikere og teoretikere på området.

Den nye udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016 og er den første af sin slags i Danmark. Loven er en markant fornyelse af udbudsretten, som er et kompliceret område af stor økonomisk betydning i Danmark.

Bogen "Udbudsloven" er en generel indføring i retsområdet og indeholder en række dybdegående analyser af centrale elementer i loven.

Hortens bidrag sætter fokus på mulighederne for at ændre udbudskontrakter og interessekonflikter med kapitlerne "Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter" og "Ændring af kontrakt".

Bogen er skrevet af eksperter med indgående kendskab til og praktisk erfaring med udbudsretten, og den er redigeret af professor, ph.d. Steen Treumer, Københavns Universitet, som er medlem af Klagenævnet for Udbud. Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere og kan også anvendes som opslagsværk.

Bogen kan købes her: Udbudsloven hos Ex Tuto Publishing

Partner Andreas Christensen og advokatfuldmægtig Daniel Batistoti Cesars bidrag til bogen kan læses her:

kontakt

Andreas Christensen

Partner