Horten og Nuna Advokater var den 26. februar 2016 vært for en konference med fokus på offentlig-private investeringer i Grønland.

Interessen for konferencen var overvældende med ca. 120 deltagere, herunder repræsentanter fra alle dele af det grønlandske og danske samfunds- og erhvervsliv. Alle med interesse for udvikling og vækst i Grønland, og for hvordan projekter i Grønland finansieringsmæssigt og operationelt kan skrues sammen.

Blandt deltagerne var bl.a. den grønlandske minister for Finanser og Råstoffer, Randi Vestergaard Evaldsen, og repræsentanter for alle 4 kommuner i Grønland – Qassuitsup, Qeqqa, Sermersooq og Kujalleq, der alle var repræsenterede ved deres topembedsmænd, og Qassuitup Kommunia tillige med borgmester Ole Dorph.

Der er en række betydelige projekter i støbeskeen i Grønland inden for bl.a. energisektoren, transportsektoren, telekommunikation og boligbyggerier – alt sammen projekter, som kræver store infrastruktur- og anlægsinvesteringer, der formentlig kan gennemføres som OPP-samarbejder.

På konferencen blev der givet spændende "hands on"-indlæg fra personer med praktiske erfaringer med netop OPP-projekter i Danmark. Blandt andet om byudviklingen i Frederikssund v/Claus Steen Madsen, der er direktør for teknik, miljø og erhverv i Frederikssund Kommune, samt om det helt nye Campus Carlsberg v/Jonas Kjær-Westermann, der er projektchef på Professionshøjskolen UCC.

Horten rådgiver på en række OPP-projekter, og tre partnere fra Horten, advokat Rikke Søgaard Berth, advokat Peter Bisgaard og advokat Claus Bennetsen, gav et indblik i OPP-modeller, og hvordan de har virket i Danmark.

Vi var også meget glade for at kunne sætte OPP i grønlandsk perspektiv ved en række spændende oplægsholdere fra Grønland, herunder Peter Beck fra Finansdepartementet i Selvstyret, som med dyb indsigt fortalte om Grønlands økonomi. Martin Kviesgaard, adm. direktør i GrønlandsBANKEN supplerede med eksempler på gennemførte og mulige investeringer, og Karsten Høy, adm. direktør i Greenland Venture fortalte om, hvordan de støtter udvikling i Grønland med venturekapital.

Det var en meget inspirerende dag, og vi ser frem til, sammen med Nuna Advokater, at arbejde videre med at introducere OPP-samarbejder som et redskab til at få gennemført store og vigtige anlægs- og infrastrukturprojekter i Grønland.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Claus Bennetsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner