Fra 1. december får persondataloven virkning for Grønland efter anmodning fra det Grønlandske Selvstyre. Loven erstatter registerlovene fra 1978, der hidtil har været gældende i Grønland.

Den grønlandske udgave af persondataloven ligner i hovedtræk den tilsvarende danske lov, men afviger dog på visse punkter: Loven omfatter ikke domstolenes behandling af personoplysninger, og de særlige regler om tv-overvågning er ikke medtaget, fordi TV-overvågningsloven ikke gælder for Grønland.

Loven træder i kraft 1. december 2016 ved anordning, men private, der allerede foretog behandling inden lovens ikrafttræden, skal i medfør af overgangsreglerne blot anmelde og indhente tilladelser efter lovens regler inden 1. december 2019.

I forlængelse af lovens ikrafttræden vil fire bekendtgørelser med tilknytning til persondataloven ligeledes få virkning for Grønland, og Datatilsynet forventer at udgive en større vejledning for borgere, virksomheder og myndigheder.

Horten har efter sommerferien bistået en række grønlandske virksomheder og myndigheder med rådgivning vedrørende persondataretlige spørgsmål i forhold til blandt andet whistleblowerordninger og generel compliance og overholdelse af oplysningspligten.