Energistyrelsen har sendt lovforslag i høring, som skal udmønte aftalen om at udfase pso-afgiften.

PSO-tariffen, eller tariffen for Public Service Obligation, har til formål at sikre et stabilt tilskud til miljøvenlig energi. Med det nye lovforslag vil PSO-opkrævningen blive udfaset, og omkostningerne vil i stedet blive indfaset i finansloven. Overgangen vil ske gradvist i perioden 2017-2022.

Ændringen af PSO-tariffen kommer efter, at Kommissionen erklærede PSO-systemet traktatstridigt. Folketingets partier med undtagelse af Alternativet og Enhedslisten har derfor indgået en aftale om at lade omkostningerne til energiomstillingen overgå til finansloven.

Lovforslaget indebærer også en række yderligere ændringer i omkostningerne til energiområdet, der skal tilgodese den politiske aftale om en langsigtet løsning af den grønne omstilling.

Forskningsprogrammet ForskEL, der hidtil har været finansieret af PSO'en, vil blive nedlagt, og midlerne vil i stedet gå til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). På samme måde vil lovforslaget også flytte den del af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet, der hidtil har været dækket af PSO-afgiften, over til finansloven.

Forslaget vil også ophæve støtteordningen Vedvarende Energi til proces. Ifølge aftalen er dette også et skridt hen imod effektivisering af støtteordningerne ved i højere grad at ensarte støtten og dermed reducere omkostningerne.

Samtidig er der også fremsat et andet lovforslag, der har til formål at sikre, at der ikke bliver udbetalt støtte efter de eksisterende ordninger på en måde, der kan medføre tilbagebetaling efter reglerne om ulovlig statsstøtte.

Link til det fremsatte lovforslag og høring om PSO-afgiften:

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L90/index.htm
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60104

og om værn mod ulovlig statsstøtte:

http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L91/index.htm
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60105

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner