Har virksomheden planer om at holde ferielukket helt eller delvist mellem jul og nytår, er det nu ved at være sidste udkald for at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne.

Varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie, og skal derfor varsles med mindst én måned inden ferien skal afholdes. I år falder første feriedag mellem jul og nytår den 27. december, og arbejdsgiver skal derfor som udgangspunkt varsle ferieafholdelse senest 26. november 2016, hvis kontoret holder lukket i hele perioden mellem jul og nytår.

Ferieloven indeholder særlige regler om lukning mellem jul og nytår. Hvis virksomheden holder helt eller delvist ferielukket mellem jul og nytår, og en medarbejder har optjent mere end 15 feriedage, er det op til arbejdsgiveren at sikre sig, at medarbejderen på tidspunktet for ferielukningen har et antal feriedage tilbage, der svarer til antallet af dage omfattet af julelukningen.

Hvis medarbejderen har optjent mere end 15 feriedage hos arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke har sørget for at reservere et antal feriedage, der svarer til antallet af dage hvor kontoret holder julelukket, kan arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke trække medarbejderen i løn under juleferielukning.

Har medarbejderen derimod ikke optjent 15 feriedage hos virksomheden, finder bestemmelsen om julelukning ikke anvendelse, og arbejdsgiveren kan trække medarbejderen i løn i overensstemmelse med de almindelige regler om kollektiv ferielukning.

Hvis virksomheden alene kører på lavere blus mellem jul og nytår, er der ikke tale om ferielukning. Såfremt virksomheden i disse tilfælde ønsker at pålægge de ansatte at holde juleferie, skal dette ske efter de almindelige regler om varsling af restferie, og medarbejderen kan kun pålægges at holde ferie i det omfang de har ferie til gode.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat