Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har netop ændret to bekendtgørelser på vandsektorområdet. Det er sket ved, at ministeren har udstedt bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber m.v. og bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed på ny.

Horten skrev midt i september en nyhed om, at Energistyrelsen sendte to ændringsbekendtgørelser i høring. Ændringerne er nu trådt i kraft, og der er meget få ændringer i forhold til den version, styrelsen sendte i høring.

Den største forskel er, at ministeren har udstedt to helt nye bekendtgørelser, hvori ændringerne er indarbejdet, i stedet for at sende dem ud som ændringsbekendtgørelser. Det gør bekendtgørelserne langt nemmere at arbejde med, fordi der ikke er en masse ændringsbekendtgørelser at holde styr på. Men en reel juridisk forskel gør det ikke.

Hvis du vil se, hvad ændringerne konkret betyder, kan du læse vores nyhed i forbindelse med høringsforslaget her.

Se den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber m.v. her.

Se den nye bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed her.

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner