Energistyrelsen har sendt forslag til ændring af bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber m.v. (tidligere prisloftbekendtgørelsen) samt bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed i høring.

Der foreslås bl.a. en ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber m.v., som skaber mulighed for, at selskaberne kan få øget den økonomiske ramme med et tillæg, som dækker omkostningerne til selskabernes tilbagebetaling af vejbidrag. Der er tale om omkostninger, som er en følge af Højesterets afgørelse sagen om Slagelse Kommunes vejbidrag. Det er en betingelse for at opnå tillægget, at selskaberne kan dokumentere, at de har en forpligtelse til at foretage tilbagebetaling samt kan dokumentere størrelsen af tilbagebetalingen.

Desuden foreslås en ny mulighed for at genanbringe indtægter fra salg af større aktiver i tilsvarende aktiver. Det vil betyde, at fortjeneste eller tab ved geninvesteringen indgår i vandselskabets indtægter ved start af ny reguleringsperiode.

Endelig foreslås en række ændringer for at lette overgangen til den nye vandsektorlov:


  • Mulighed for, at der frem til 2020 kan søges om tillæg til anlægsarbejder, der er planlagt eller igangsat inden den nye vandsektorlov trådte i kraft den 1. marts 2016.
  • Tildeling af tillæg til investeringer i vandindvindingsanlæg, som der er ansøgt tilladelse til inden 1. marts 2016, for at kompensere vandselskaberne for eventuelt at have tilbageholdt investeringer og renoveringer.
  • Støtte til konkurstruede vandselskaber ved midlertidig forhøjelse af den økonomiske ramme inden for den kommende reguleringsperiode.

De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed skal tilføje en mulighed for at fortsætte lovligt igangværende tilknyttet virksomhed med salg af energi, der stammer fra behandling af spildevandsslam, uden at dette medregnes i selskabernes omsætning på tilknyttet aktivitet. Hensigten er at fortsætte den tidligere praksis, der tillod selskaberne at videreføre et økonomisk ubegrænset salg af energi fra behandling af spildevandsslam.

Fristen for at indsende høringssvar er den 19. september 2016.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner