NETS, som er en førende leverandør af betalingsløsninger, har i forbindelse med børsnoteringen tildelt i alt 400.000 aktier til ca. 2.500 medarbejdere i bl.a. Danmark, Sverige, Norge & Finland som led i et generelt medarbejderaktieprogram. Horten har bistået.

Den enkelte medarbejder har uden vederlag fået tildelt aktier for en maksimal værdi på 25.000 kr. fastsat på baggrund af udbudsprisen ved børsnoteringen den 23. september på 150 kr. for en aktie med en nominel værdi af 1 kr.

Den samlede værdi af de tildelte medarbejderaktier udgør 60 mio. kr.

Horten har bistået NETS-koncernen med etableringen og implementeringen af medarbejderaktieprogrammet.