Olympus Danmark A/S har den 6. april 2017 accepteret en bøde på 3,6 millioner kr. for overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Overtrædelsen bestod i, at Olympus havde anvendt et såkaldt kickback-system til at fastsætte forhandlernes avance, hvilket førte til bindende videresalgspriser. Bødeniveauet blev fastsat efter de nye skærpede regler.

Kickback-system

Sagen vedrørte en konkurrencebegrænsende vertikal aftale mellem Olympus, der producerer kameraer, og deres selvstændige forhandlere. Aftalen indeholdt et såkaldt kickback-system, hvor Olympus betalte et kontant beløb tilbage til forhandlerne, hvis de solgte bestemte kameramodeller til en bestemt mindstepris. Hvis forhandlerne solgte til en lavere pris, fik de ikke penge retur. På den måde kunne Olympus skabe et incitament til, at prisen blev holdt kunstigt oppe.  

Olympus stoppede brugen af kickback-systemet den 1. november 2013. Systemet havde været i brug cirka to år.

Bindende videresalgspriser

Aftaler mellem producent og forhandler - såkaldte vertikale aftaler - der direkte eller indirekte medfører en fast eller en mindste videresalgspris, er aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen. Bindende videresalgspriser betegnes som hardcore begrænsninger. Det vil sige, at bindende videresalgspriser ikke er omfattet af gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler. Dette gælder også, selv om de bindende videresalgspriser er en del af et selektivt distributionssystem, eller aftaleparterne har en lille markedsandel.

Højere bødeniveau efter ændring af konkurrenceloven

En del af overtrædelsen foregik efter den 1. marts 2013, hvor konkurrenceloven blev ændret. Ændringen medførte et markant højere bødeniveau, hvilket betød en større bøde til Olympus. 

Ved bødefastsættelsen lagde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vægt på, at der var tale om en vertikal prisaftale, som er en grov overtrædelse af konkurrenceloven. Der blev også lagt vægt på overtrædelsens varighed og virksomhedens omsætning. 

Som formildende omstændighed ved fastsættelsen af bøden blev der lagt vægt på, at overtrædelsen ophørte straks efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rettede henvendelse til virksomheden om sagen, og at Olympus samarbejdede med myndighederne om sagens oplysninger. Olympus har accepteret bødeforlægget fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derfor afgøres sagen uden en retssag.

Det er anden gang, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pålægger en bøde efter de nye regler i konkurrenceloven. Senest fik Opel Danmark A/S en bøde på 8,25 millioner kr. for i en perioden på fire år at fastsætte bindende mindstepriser for forhandlernes videresalg af brugte leasing-, udlejnings- og demobiler af mærket Opel.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat