Kommissionen opfordrer virksomheder, der er aktive inden for e-handel, til at sikre sig, at konkurrencereglerne overholdes ved udvikling og brug af pris-algoritmer.

Pris-algoritmer kan fremme konkurrencen, men kan også bruges til styrke ulovlige kartelaftaler eller producenters overvågning af forhandleres videresalgspriser. Repræsentanter fra Kommissionen advarer om, at de er på udkig efter virksomheder, der bruger pris-algoritmer til markedsmanipulation.

E-handelssektorens brug af pris-algoritmer

I maj 2015 iværksatte Kommissionen en undersøgelse af e-handelssektoren. I september 2016 udkom Kommissionen med en midlertidig rapport om dens undersøgelse af sektoren. Kommissionen fandt blandt andet ud af, at 53 % af de europæiske onlinebutikker overvåger konkurrenters priser; af disse anvender 67 % automatiske softwareprogrammer eller pris-algoritmer. En del af disse virksomheder bruger resultaterne af overvågningen til en automatisk tilpasning af egne priser. Det er disse virksomheder, som særligt skal være opmærksomme på ikke at overtræde konkurrencereglerne.

Pris-algoritmer er problematiske i de tilfælde, hvor algoritmen anvendes til price-fixing. Det vil sige de tilfælde, hvor en eller flere virksomheder indhenter oplysninger om konkurrerende virksomheders priser og bruger disse informationer til at fastsætte deres egne priser til de samme som konkurrenternes. Dette betegnes under konkurrencereglerne som samordnet praksis, som kan udgøre et kartel. De automatiserede systemer kan således både føre til, at karteller opstår og til at effektivisere kartellerne.

Kommissionen advarer mod brug af pris-algoritmer

EU's Konkurrencekommissær Margrethe Vestager pointerede på en konference i marts i år, at virksomhederne fortsat holdes ansvarlige, selvom det er en computer, som foretager selve udregningen. Virksomhederne skal derfor være vidende om, hvordan computerudregningerne foretages – uvidenhed om dette kan ikke senere påberåbes som en ansvarsfrihedsgrund, og virksomhederne kan således ikke "gemme" sig bag computeren.

Brugen af pris-algoritmer er ikke ulovlig i sig selv, men ifølge Konkurrencekommissæren  vil der fremadrettet blive holdt øje med virksomheders brug af algoritmer. Konkurrencekommissæren har understreget, at virksomheders brug af software til at effektivisere karteller kan være en skærpende omstændighed, som vil medføre, at kartellerne idømmes større bøder.

Senest har generaldirektøren i Kommissionens direktorat for konkurrence, Johannes Laitenberger, advaret om, at Kommissionen er på udkig efter virksomheder, der bruger algoritmer til at manipulere priser. Generaldirektøren, som er den højest placerede embedsmand under Margrethe Vestager, udtalte dette på en konference den 24. april 2017. Her advarede generaldirektøren også virksomhederne om, at Kommissionen "knows where to look".

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat