Europa-Kommissionen har godkendt Maersk Lines overtagelse af det tyske containerrederi Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG (HSDG). Godkendelsen er betinget af, at HSDG udtræder af fem konsortier om handelsruter til og fra Nordeuropa og Middelhavet.

EU-Kommissionen offentliggjorde mandag den 10. april 2017, at de havde godkendt Maersk Lines overtagelse af HSDG efter en forlænget sagsbehandlingstid på 10 dage.

Maersk Line og HSDG er begge store spillere på det globale containermarked som henholdsvis det største og niende største containerrederi i verden. Derfor havde Kommissionen betænkeligheder ved fusionen. Godkendelsen kom efter Maersk Lines forslag om at ophæve HSDG's deltagelse i fem konsortier om handelsruterne: 

  • Nordeuropa og Centralamerika/Caribien
  • Nordeuropa og den sydamerikanske vestkyst
  • Nordeuropa og Mellemøsten
  • Middelhavet og den sydamerikanske vestkyst
  • Middelhavet og den sydamerikanske østkyst

Kommissionens betænkeligheder

Kommissionen har i forbindelse med sagen undersøgt markedet for containertransport på 17 handelsruter mellem Europa og de øvrige kontinenter. Kommissionen fandt, at der forelå en mulighed for, at fusionen ville medføre konkurrenceskadelige virkninger, da Maersk Line via deltagelsen i de fem ovenstående konsortier ville kunne påvirke konkurrenceparametre på en væsentlig del af markedet. Derfor imødekom forslaget om at ophæve HSDG's deltagelse i de fem konsortier Kommissionens betænkeligheder.

En af flere fusioner på EU-plan

Godkendelsen af fusionen kommer i kølvandet på flere fusioner på EU-plan, der har været betinget af rederiernes udtrædelser af konsortier. Kommissionen godkendte således Hapaq-Lloyd's overtagelse af United Arab Shipping Company tilbage i november sidste år på betingelsen af, at de udtrådte af et konsortium på handelsruten mellem Nordeuropa og Nordamerika. Ligeledes godkendte Kommissionen CMA CGMs opkøb af Neptune Oriental Lines tidligere på året i 2016 på betingelsen af, at Neptune Oriental Line udtrådte af G6-alliancen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat