Et VVS-firma har fået en millionbøde for at koordinere priser og andre vilkår med en konkurrent ved tilbud på fem københavnske byggeprojekter i perioden fra april 2012 til august 2013.

Der er tale om en grov overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

De fem byggeprojekter omfatter blandt andet den nye krydstogtsterminal i Nordhavnen og byggeprojektet "Domea Følager", der består af familieboliger med fælles taghaver i et nyt bymiljø i Valby.  

VVS-firmaet har vedtaget en bøde på én million kroner. Der er ved bødeudmålingen lagt særlig vægt på virksomhedens betalingsevne og soliditet, herunder om bødens størrelse vil true virksomhedens overlevelse.

Sagerne mod konkurrenten er endnu ikke afsluttet.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat