Horten har ført og vundet en omfattende international voldgiftssag for Bollfilter Nordic ApS. Bollfilter Nordic ApS er del af den tyske BOLL & KIRCH Filterbau GmbH koncern, der er blandt verdens førende leverandører af filtreringsløsninger, herunder til den maritime industri.

Voldgiftssagen omhandlede levering af filtreringsmaskiner med trådvæv til filtrering af ballastvand på tankskibe. Filtreringsmaskinerne blev leveret til det norske selskab OceanSaver AS og skulle indgå som en komponent i OceanSavers samlede ballastvandbehandlingssystem, der blev installeret på et større antal nybyggede tankskibe i Korea og Kina. 

Efter installationen fungerede filtreringsmaskinerne ikke tilfredsstillende, og OceanSaver anlagde voldgiftssag tilbage i 2013. Under sagen nedlagde OceanSaver påstand om en betydelig erstatning og gjorde gældende, at trådvævsfiltrene var mangelfulde, og at Bollfilter Nordic ApS havde handlet groft uagtsomt. Parternes kontraktforhold var reguleret af NL 92. 

Under sagen blev der indhentet adskillige eksperterklæringer, og efter en seks dage lang hovedforhandling i juli 2017 afsagde en voldgiftsret med en dansk højesteretsdommer som formand voldgiftskendelse. Ved voldgiftskendelsen blev Bollfilter Nordic i det hele frifundet for for OceanSavers krav, og OceanSaver blev pålagt at betale voldgiftssagens omkostninger samt sagsomkostninger til Bollfilter Nordic.