Med virkning pr. 31. juli 2017 har Maj Invest Equity og minoritetsinvestorer solgt JFK Industri A/S til det fransk børsnoterede selskab GROUPE SFPI.

Maj Invest Equity foretog investeringen i JFK Industri i 2012 og har siden da, i tæt samarbejde med JFK Industris ledelse, arbejdet på at styrke virksomhedens markedsposition.

JFK Industri er i dag en førende dansk producent af højkvalitetskomponenter og maskiner til ventilationssystemer, primært til træindustrien, landbruget, papir/plastindustrien og senest også til pharma- og fødevareindustrien i Europa og Asien med ca. 280 ansatte fordelt i Danmark, Polen og Malaysia. I den seneste regnskabsperiode (afsluttet 30. september 2016) har JKF Industri haft en omsætning på EUR 33 millioner og en EBITDA på 11 %.

Horten har bistået Maj Invest Equity i transaktionen.

kontakt

Thomas Francis Beckett

Partner

Vibe Kongsager Klausen

Advokat