Den 17. august 2017 har regeringen lanceret en række initiativer om kyst- og klimasikring. Som ventet bliver kompetencen til behandling af kystbeskyttelsesanlæg nu samlet hos kommunerne i stedet for at være delt med Kystdirektoratet.

Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, Erhvervsministeriet og Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, at forslaget om kompetenceoverførsel og de øvrige initiativer er fremsat for at imødegå de negative konsekvenser forbundet med kysterosion og klimapåvirkninger. Kompetenceoverførslen skal lette kystbeskyttelsesprocessen og lede til mindre bureaukrati.

Derudover vil kravene til kystbeskyttelsesprojekter også blive lempet, så hård kystsikring i højere grad end hidtil kan anvendes.

Initiativerne vedrører ikke kun kystbeskyttelsesforanstaltninger, men også øvrig klimatilpasning. Et initiativ indebærer, at kommunerne fremover skal udpege risikoområder i kommuneplanen, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion. Desuden vil regeringen udarbejde et klimascenarium og et klima-atlas med relevant data til brug for planlægning.

Dog indeholder initiativerne ikke ændringer af spildevandsselskabernes muligheder for at klimatilpasse. Medfinansieringsreglerne bliver dog drøftet, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)