Sø- og Handelsretten fastslår, at Hästens Sängar AB’s blå tern udgør et (velkendt) varemærke i Danmark. Producenten Nordicform AS samt Magasin og en række andre forhandlere har dermed krænket Hästens' varemærkerettigheder og overtrådt markedsføringsloven ved at sælge sengetøj med blå tern og skal betale erstatning.

Mandag den 14. august 2017 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en omfattende sag anlagt af Hästens Sängar AB i 2015 mod den norske producent af bl.a. sengetøj med blå tern Nordicform AS og en række af dette selskabs danske forhandlere, herunder Magasin.

Hästens havde anlagt sagen mod disse selskaber med påstand om, at salget af det pågældende sengetøj krænkede Hästens' varemærkerettigheder i forhold til selskabets ikoniske blå tern. De blå tern er ikke registreret som et varemærke i Danmark, men Hästens gjorde gældende, at selskabet via brug havde opnået en varemærkeret i Danmark til dette mønstermærke, og at andre derfor ikke måtte benytte det - ikke kun i sammenhæng med senge, men også når det gælder sengetøj.

De sagsøgte bestred bl.a., at Hästens overhovedet havde en varemærkeret, ligesom det blev gjort gældende, at markedsføringen af de to typer sengetøj med blå tern – selv hvis Hästens måtte have en varemærkerettighed - ikke indebar en varemærkekrænkelse på grund af manglende risiko for forveksling, og at der ikke var tale om en overtrædelse af markedsføringsloven.

Da Hästens' blå tern udgør selskabets væsentligste brand og visuelle identitet, havde spørgsmålet om selskabets varemærkeret til de blå tern af meget stor strategisk og kommerciel betydning for selskabet.

SØ- OG HANDELSRETTEN: VAREMÆRKEBESKYTTELSE OPNÅET GENNEM BETYDELIG INDARBEJDELSE

Sø- og Handelsretten fastslog, at Hästens havde bevist, at de blå tern gennem betydelig indarbejdelse havde opnået varemærkebeskyttelse, og at varemærket i dag er velkendt i Danmark.

Retten fastslog videre, at der forelå forvekslelighed mellem Hästens' blå tern og Nordicforms sengetøj "New Check blå" og "Hofnäs blå", og at de sagsøgte derfor krænkede Hästens’ varemærkerettigheder og overtrådte markedsføringslovens § 1 og 18. De sagsøgte blev forbudt at sælge "New Check blå", ligesom lageret af sengetøj, markedsføringsmateriale mv. skulle destrueres.

Retten fandt det dog bevist, at et senere lukket svensk selskab fra midten af 90’erne kontinuerligt havde markedsført den ene type af sengetøj "Hofnäs blå" forud for, at Hästens erhvervede sin varemærkeret, og at Nordicform, som efterfølgende havde købt aktiver i dette ophørte svenske selskab, derfor kunne fortsætte med markedsføringen af "Hofnäs blå" uanset Hästens'  varemærkerttigheder til de blå tern, og uanset at Nordicform ikke selv havde varemærkerettigheder (eller andre immaterialrettigheder) til de blå tern på "Hofnäs blå", som retten i øvrigt anså for forvekslelige med Hästens' varemærke.

Hästens havde ikke mistet sin ret til erstatning som følge af passivitet. Erstatningen blev af retten udmålt som ca. 10 % af omsætningen på "New Check blå".

Dommen kan ankes indtil den 11. september 2017.

Partner Jens Jakob Bugge fra Horten repræsenterede Hästens Sängar AB under sagen.