Den 30. november 2017 vedtog Folketinget forslag til ændring af konkurrenceloven. Forslaget blev fremsat i oktober 2017 og er vedtaget uden væsentlige ændringer.

Ændringerne af konkurrenceloven indebærer blandt andet, at bagatelgrænsen i undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens § 7 fremadrettet udelukkende tager udgangspunkt i virksomhedernes markedsandele frem for omsætningstal. Derudover følger en række mindre ændringer, såsom midlertidig afbrydelse af tidsfrister ved fusioner, indførelse af foreløbige ansøgninger om tiltalefrafald eller strafnedsættelse samt et øget nordisk samarbejde.

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Du kan læse hele vores nyhed om ændringsforslaget her: Ændringsforslag til konkurrenceloven

kontakt

Andreas Christensen

Partner