Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget et lovforslag til ændring af leje- og almenlejeloven. Lovændringen betyder, at lejer og udlejer kan kommunikere digitalt.

Efter de nugældende regler er det kun muligt at kommunikere via e-mail eller andre varige digitale medier, hvis det er særligt aftalt mellem lejer og udlejer. Hvis en sådan aftale er indgået, kan parterne dog i alle de situationer, hvor der for udlejer og lejer er en pligt til at foretage underretninger, kommunikere digitalt (bortset fra udlejers opsigelse og betalingspåkrav).

Den nye lovændring medfører et andet udgangspunkt i relation til kommunikationsformen mellem udlejer og lejer - nemlig at kommunikationen mellem lejer og udlejer, som udgangspunkt og uden særskilt aftale, nu kan ske digitalt. Lejeforholdets parter kan efter de nye regler frit vælge skriftlig kommunikationsform – herunder blandt andet digital kommunikation.

Både lejer og udlejer kan dog med én måneds varsel til første dag i en måned kræve, at meddelelser ikke skal sendes digitalt, hvorefter meddelelser igen må sendes med almindeligt brev.

INGEN REGEL UDEN UNDTAGELSER

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den digitale kommunikation mellem udlejer og lejer også efter lovændringen vil være underlagt en række undtagelser fra udgangspunktet om digital kommunikation.

Det er bl.a. ikke muligt at give underretning digitalt i følgende tilfælde:

  • Meddelelser om udlejers opsigelse
  • Udlejers påkravsskrivelse begrundet i misligholdelse med betaling
  • Hvis en lejer eller udlejer er fritaget for Digital Post

HVAD BETYDER ÆNDRINGEN FOR NUVÆRENDE LEJEAFTALER?

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2018 for nye lejeaftaler. Det betyder, at lejeaftaler indgået før denne dato ikke er omfattet af de nye regler. Derimod vil de eksisterende lejeaftaler kunne blive omfattet af lovændringen fra den 1. januar 2019, men dette sker dog først, når udlejer har givet meddelelse herom til lejer (med almindeligt brev).

kontakt

Rune Halkjær Ebbesen

Senioradvokat