Ved lov nr. 662 af 8. juni 2017 blev der stillet krav om en klar og tydelig adskillelse af navn og logo hos vertikalt integrerede netselskaber. Loven stiller også krav om at andre, der udfører serviceopgaver for netselskaberne, skal være identitetsmæssigt adskilt fra disse, når opgaverne udføres. Formålet med kravene er, at det skal stå klart for elforbrugeren, når der er tale om identitetsmæssig adskillelse.

Energitilsynet har nu lagt sig fast på et administrationsgrundlag for tilsynet med netselskabernes overholdelse af kravene om særskilt identitet.

Tilsynet deles op i to opgaver: Et engangstilsyn med vejledning i forhold til navn og logo og et løbende tilsyn om overholdelse af regler ved netselskabernes udbud af opgaver til koncernforbundne underleverandører samt et tilsyn i selskabernes kommunikationsarbejde. Sekretariatet vejleder kun netselskaberne om navn og logo i implementeringsprocessen. Det løbende tilsyn om overholdelse af regler om outsourcing og netselskabernes kommunikationsarbejde udføres som stikprøver. 

Hvis netselskaberne ikke opfylder kravene om særskilt identitet, vil der blive udstedet påbud ved simple overtrædelser og bøde, hvis der er tale om groft uagtsomme overtrædelser.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner