Københavns Lufthavne (noteret på Nasdaq Copenhagen; ticker: KBHL:DC), operatør af den største lufthavn i Norden, offentliggjorde den 8. december, at et selskab ejet af Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) har fremsat et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i Københavns Lufthavne med et kontant vederlag på DKK 5.702 pr. aktie.

Det pligtmæssige overtagelsestilbud er et resultat af en transaktion, der blev aftalt i september og gennemført den 24. november. I den transaktion exittede Macquarie European Infrastructure Fund III sin investering i Københavns Lufthavne, og Copenhagen Airports Denmark ApS, ejet af OTPP og ATP, blev den kontrollerende aktionær med en besiddelse på 57,66 pct. af kapitalen og stemmerne i Københavns Lufthavne.

De udestående aktier pr. datoen for det pligtmæssige overtagelsestilbud (ud over aktier ejet af tilbudsgiver) udgør 42,34 pct. af de samlede aktier i Københavns Lufthavne. Den Danske stat besidder 39,2 pct. af alle aktier.

Det pligtmæssige overtagelsestilbud er ubetinget og fuldt ud finansieret af ATP. Det samlede vederlag for alle udestående aktier i det pligtmæssige tilbud udgør DKK 18.949.097.374.

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne vil i første halvdel af tilbudsperioden offentliggøre en redegørelse i henhold til § 23 i bekendtgørelse af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud med en holdning til det pligtmæssige tilbud.

Horten rådgiver bestyrelsen for Københavns Lufthavne i transaktionen.